logo

Chứng chỉ tiếng Anh

John Doe

đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra EF SET và đạt được cấp độ:

badge
Đọc
Nghe

Được cấp ngày:

8 Jun 2018

Ghi nhận kết quả

Bài kiểm tra EF SETCEFR

0-20

A0

Mới làm quen

21-30

A1

Người mới học

31-40

A2

Sơ cấp

41-50

B1

Trung cấp

51-60

B2

Cao trung cấp

61-70

C1

Cao cấp

71-100

C2

Thành thạo

Mức điểm đạt được là 45/100 trên thang điểm EF SET và B1 Trung cấp theo Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu (CEFR). Điểm EF SET được tính bằng điểm trung bình của các phần kiểm tra kỹ năng.

41

Tiếng Anh

Đọc

B1 Trung cấp

Bạn hiểu hầu hết những gì bạn đọc trên báo và internet về những chủ đề quen thuộc; vốn từ vựng của bạn cho phép bạn hiểu ngôn ngữ liên quan đến công việc và hầu hết các thông tin bằng văn bản cá nhân về cảm xúc và sự kiện.

  • Có thể hiểu được những ý chính trong văn bản chuẩn rõ ràng về những vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập, giải trí, v.v.
  • Có thể hiểu các văn bản chủ yếu bao gồm ngôn ngữ có tần suất sử dụng hàng ngày hoặc liên quan đến công việc
  • Có thể hiểu được mô tả các sự kiện, cảm xúc và mong muốn trong thư từ cá nhân
50

Tiếng Anh

Nghe

B1 Trung cấp

Bạn hiểu hầu hết những gì bạn nghe được trên tivi, radio hoặc internet; vốn từ vựng của bạn cho phép bạn hiểu ngôn ngữ liên quan đến công việc và hầu hết những gì mọi người nói về cảm xúc và sự kiện.

  • Có thể xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra khi đi du lịch ở khu vực sử dụng ngôn ngữ đó
  • Có thể hiểu được những ý chính trong lời nói chuẩn tiêu chuẩn, rõ ràng về những vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập, giải trí, v.v.
  • Có thể hiểu được ý chính của nhiều chương trình phát thanh hoặc truyền hình về thời sự hoặc các chủ đề mà cá nhân quan tâm khi trình bày tương đối chậm và rõ ràng.