logo

İngilizce Sertifikası

John Doe

EF SET sertifikanız başarıyla hazırlandı. İngilizce seviyeniz:

badge
Okuma
Dinleme

Verildiği tarih:

8 Jun 2018

Sonuçlar değerlendiriliyor.

EF SETCEFR

0-20

A0

Acemi

21-30

A1

Başlangıç

31-40

A2

Temel Seviye

41-50

B1

Orta Seviye

51-60

B2

Orta-Üst Seviye

61-70

C1

İleri Seviye

71-100

C2

Ana dil Seviye

Ulaşılan seviye, EF SET puan ölçeğine göre 45/100, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) göre ise B1 Orta Seviye'dir. EF SET Genel Puanı her bir Beceri Bölümü Puanları'nın ortalamasıyla hesaplanır.

41

İngilizce

Okuma

B1 Orta Seviye

Bildiğiniz konular hakkındaki İngilizce gazeteleri ve internet makalelerini okuduğunuzda büyük kısmını anlıyorsunuz; İngilizce kelime dağarcığınız, işinizle ilgili terminolojiyi ve hisler ya da olaylar hakkında olan, yazılı kişisel metinlerin birçoğunu kavramanıza olanak sağlıyor.

  • İş, okul, hobi vb. gibi alanlarda düzenli olarak karşılaşılan ve bilinen konularla ilgili standart bilgilerin ana fikrini anlayabilir
  • Çoğunlukla, günlük hayatta veya işte sıkça kullanılan dille yazılmış metinleri anlayabilir
  • Kişisel mektuplarda yer alan olay, his ve isteklerin açıklamalarını anlayabilir
50

İngilizce

Dinleme

B1 Orta Seviye

Televizyon, radyo veya iİnternette karşılaştığınız İngilizce iletişimin büyük bir kısmını anlıyorsunuz; İngilizce kelime dağarcığınız iş terminolojisini ve insanların hisler ve olaylar hakkında anlattığı şeylerin büyük bir kısmını kavramanıza olanak sağlıyor.

  • Dilin konuşulduğu bir yerde seyahat ederken karşılaşılabilecek birçok durumla başa çıkabilir
  • İş, okul, hobi vb. alanlarda düzenli olarak karşılaşılan ve bilinen konularla ilgili net, standart konuşmaların ana fikrini anlayabilir
  • Güncel konular veya kişisel olarak ilgilenilen konular hakkındaki radyo veya televizyon programlarının ana fikrini, iletişim görece yavaş ve net olduğu takdirde anlayabilir