logo

Engels certificaat

John Doe

heeft het EF SET-certificaat met succes afgerond en heeft het volgende niveau behaald:

badge
Lezen
Luisteren

Toegekend op:

8 Jun 2018

Het begrijpen van de resultaten

EF SETERK

0-20

A0

Nieuwkomer

21-30

A1

Doorbraak

31-40

A2

Tussenstap

41-50

B1

Drempel

51-60

B2

Uitzicht

61-70

C1

Effectieve vaardigheid

71-100

C2

Beheersing

Het behaalde niveau is 45/100 op de EF SET scoreschaal en B1 Drempel volgens het Europees Referentiekader (ERK). De EF SET score wordt berekend als een gemiddelde van de scores van de vaardigheidsonderdelen.

41

Engels

Lezen

B1 Drempel

Je begrijpt het meeste van wat je leest in kranten en internetberichten over vertrouwde onderwerpen; je woordenschat stelt je in staat om werkgerelateerde taal en de meeste persoonlijke schriftelijke communicatie over gevoelens en gebeurtenissen te begrijpen.

  • De hoofdpunten kunnen begrijpen van duidelijke standaardinput over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, enz.
  • Teksten kunnen begrijpen die voornamelijk bestaan uit vaak voorkomende alledaagse of werkgerelateerde taal
  • De beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven kunnen begrijpen
50

Engels

Luisteren

B1 Drempel

Je begrijpt het meeste van wat je hoort op televisie, radio of internet; met je woordenschat begrijp je werkgerelateerde taal en het meeste van wat mensen zeggen over gevoelens en gebeurtenissen.

  • Kunnen omgaan met de meeste situaties die zich kunnen voordoen tijdens het reizen in een gebied waar de taal wordt gesproken
  • De hoofdpunten kunnen begrijpen van duidelijke standaardgesprekken over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, enz.
  • De hoofdpunten van veel radio- of tv-programma's over actuele zaken of onderwerpen van persoonlijk belang kunnen begrijpen wanneer er relatief langzaam en duidelijk wordt gesproken.